ล่องเรือ เที่ยวคลอง บ้านสาขลา
สัมผัส กลิ่นไอ วิถีชีวิต การเป็นอยู่ คลองบ้านสาขลา
โดยเรืออีแปะ (เรือท้องถิ่น)
และ เรือหางยาว สู่เส้นทาง คลองบ้านขุนสมุทร และ ทะเลกรุงเทพ

ล่องเรือ เที่ยวคลอง บ้านสาขลา สัมผัส กลิ่นไอ วิถีชีวิต การเป็นอยู่ คลองบ้านสาขลา โดยเรืออีแปะ (เรือท้องถิ่น) และ เรือหางยาว สู่เส้นทาง คลองบ้านขุนสมุทร และ ทะเลกรุงเทพ

หมู่บ้านสาขลา เป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่าหนึ่งร้อยปี มีลักษณะภูมิประเทศ โอบล้อมด้วยน้ำ ในทุกๆ ด้าน จึงถือได้ว่า หมู่บ้านสาขลา เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเกาะชายฝั่งอ่าวไทย ซึ่งอยู่ห่างจาก กรุงเทพไม่ไกลเลย วิถีชิวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน ทัวร์เที่ยวคลอง ทริปนี้ จะพาท่านสัมผัส แก่นแท้ ของชิวิต ชาวคลอง บ้านสาขลา และ บ้านคลองทะเล ตลอดจน บ้านขุนสมุทรจีน วัดขุนสมุทราวาส (วัดขุนสมุทรจีน) ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมทะเล ถูกน้ำทะเล กัดเซาะจนถึงโบสถ์ เราจะพาท่าน ไปสัมผัสบรรยากาศ ของวัดแห่งนี้ที่ตั้งติดทะเล ว่ายังคงอยู่ได้อย่างไร? และอีกทริป หนึ่งที่เราอยากจะพาท่านชมคือ วัดศรีคงคาราม (วัดคลองทะเล) เป็นชุมชนที่รถยนต์ ยังไม่สามารถเข้าถึง และเราจะนำท่านมุ่งสู่ ทะเลกรุงเทพ เพื่อชมหลักเขต กลางทะเล หลังจากนั้น เราจะท่านแวะชิมอาหารทะเลสดๆ ณ ร้านอาหารซีวิว กรุงเทพ ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ได้ขึ้นชื่อถึงความอร่อย และ ได้บรรยากาศทะเลที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย

โปรแกรม ล่องเรือ ทัวร์คลอง เที่ยวคลองบ้านสาขลา ออกเดินทางเฉพาะ วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยแบ่งเป็น ๒ ทริป ดังนี้

 

ทริปที่ ๑ วัดสาขลา - วัดขุนสมุทรจีน 

โปรแกรม ล่องเรือ ทัวร์คลอง เที่ยววัดสาขลา   คลองสรรพสามิต  คลองขุนสมุทร   วัดขุนสมุทรจีน ออกเดินทางเฉพาะ วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้ใหญ่ 200.- เด็ก 100.- รวม

  • เครื่องดื่ม ผ้าเย็น
  • มัคคุเทศก์ ให้ข้อมูล ล่องเรือ เที่ยวคลองบ้านสาขลา วัดขุนสมุทรจีนทะเลกรุงเทพ (ไม่รวมค่าอาหาร)

**** พิเศษ ซื้อ ๒ ทริป ลดเหลือท่านล่ะ 400 บาท

ทริปที่ ๒ วัดสาขลา ทะเลกรุงเทพ หลักเขต กทม.

โปรแกรม ล่องเรือ ทัวร์คลอง เที่ยววัดสาขลา คลองสรรพสามิต คลองทะเล ทะเลกรุงเทพ หลักเขต กทม ร้านอาหารซีวิวกรุงเทพ ออกเดินทางเฉพาะ วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้ใหญ่ 300.- เด็ก 150.- รวม

  • เครื่องดื่ม ผ้าเย็น
  • มัคคุเทศก์ ให้ข้อมูล ล่องเรือ เที่ยวคลองบ้านสาขลา วัดขุนสมุทรจีนทะเลกรุงเทพ (ไม่รวมค่าอาหาร)

**** พิเศษ ซื้อ ๒ ทริป ลดเหลือท่านล่ะ 400 บาท

img01

วัดสาขลา

พระปรางค์เอียง วัดสาขลา
View more

img01

วัดสาขลา

วิหารหลวงพ่อโต พระพุทธรูปเก่าแก่ประจำวัด
View more

img01

วัดสาขลา

บรรยากาศคลองวัดสาขลา
View more

img01

ล่องเรือ

บรรยากาศภาพมุมสูง
View more

img01

ล่องเรือ

วัดสาขลา คลองสรรพสามิต คลองขุนสมุทร วัดขุนสมุทรจีน
View more

img01

ล่องเรือ

วัดสาขลา คลองสรรพสามิต คลองทะเล ทะเลกรุงเทพ หลักเขต กทม ร้านอาหารซีวิวกรุงเทพ
View more

img01

ล่องเรือ

ภาพมุมสูง
View more

img01

ล่องเรือ

วัดสาขลา คลองสรรพสามิต คลองขุนสมุทร วัดขุนสมุทรจีน
View more

img01

ล่องเรือ

วัดสาขลา คลองสรรพสามิต คลองขุนสมุทร วัดขุนสมุทรจีน
View more

img01

ล่องเรือ

วัดสาขลา คลองสรรพสามิต คลองทะเล ทะเลกรุงเทพ หลักเขต กทม ร้านอาหารซีวิวกรุงเทพ
View more

img01

ล่องเรือ

วัดสาขลา คลองสรรพสามิต คลองทะเล ทะเลกรุงเทพ หลักเขต กทม ร้านอาหารซีวิวกรุงเทพ
View more

img01

ล่องเรือ

วัดสาขลา คลองสรรพสามิต คลองทะเล ทะเลกรุงเทพ หลักเขต กทม ร้านอาหารซีวิวกรุงเทพs
View more